Co je certifikát?

Osobní certifikát je obdobou průkazu totožnosti, kterým se klient prokazuje při elektronické komunikaci. Každý klient KB, který si přeje přistupovat ke svým účtům prostřednictvím internetu, proto obdrží svůj osobní certifikát.

Osobní certifikát má podobu souboru a může být uložen na přenosném médiu (na disketě, USB flash disku, CD) nebo na čipové kartě. V případě použití čipové karty je nutné nainstalovat čtecí zařízení.

Osobní certifikát v souboru je platný 2 roky, osobní certifikát na čipové kartě je platný 2 roky. Prodloužení certifikátu můžete provést elektronicky 90 dní před vypršením jeho platnosti.

Vydání a prodloužení osobního certifikátu je zdarma.

K obsluze certifikátu (vyzvednutí certifikátu, prodloužení certifikátu, změna hesla, atd.) slouží Certifikační průvodce.

Nový certifikát

Prvním nezbytným krokem pro založení služeb MojeBanka a Profibanka je vytvoření Vašeho osobního certifikátu.
Osobní certifikát bude sloužit pro zabezpečení komunikace mezi Vámi a bankou. Budete ho používat při přihlašování a při podepisování jednotlivých transakcí.

Jak získat osobní certifikát KB?

  1. Navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu. Následně si doma vyzvedněte funkční osobní certifikát z Certifikačního průvodce.
  2. Pokud si přejete používat osobní certifikát uložený na čipové kartě, navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu a na místě obdržíte funkční osobní certifikát na čipové kartě.

Pro přístup ke všem službám přímého bankovnictví KB Vám stačí pouze jeden osobní certifikát. Pokud tedy budete současně využívat služby MojeBanka a Profibanka, pro komunikaci s bankou budete používat pouze jeden certifikát.

Váš osobní certifikát můžete používat i pro komunikaci s dalšími partnery.

Seznamte se s Certifikační politikou CA KB.

Údaje certifikační autority Banky

Údaje certifikační autority Banky
Jméno CA Algoritmus Otisk Certifikátu
ROOT CA KB SHA-1 5B:7C:2B:F3:21:50:36:B0:95:CB:18:66:09:48:0B:DC:BA:8D:FF:29
DCS CA KB SHA-1 91:42:75:2B:B5:A7:6B:66:BC:30:28:B5:55:CE:8A:DE:0B:6C:47:8E