​Jsme rádi, že můžeme pomoct tam, kde je to nejvíce potřeba. Rozhodli jsme ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí darovat 30 tisíc respirátorů do domovů pro seniory a pečovatelským službám. Respirátory jsou už od minulého týdne distribuovány po celé České republice, a to do nejpotřebnějších lokací navržených ministerstvem.

Dnes dopoledne proběhlo v Denním stacionáři v Lysé nad Labem symbolické předání daru, kterého se za Komerční banku zúčastnila výkonná ředitelka pro Brand a komunikaci KB Hana Kovářová. Za MPSV dar převzal náměstek Robin Povšík.

Seniory a další ohrožené skupiny podporujeme dlouhodobě, jak zmiňuje Hana Kovářová:

 „Dlouhodobě a systematicky podporujeme seniory prostřednictvím Nadace KB Jistota a chceme jim být nablízku i v této obtížné situaci. Uvědomujeme si potřebu chránit nejen nejstarší část populace, ale i ty, kteří stojí v první linii, tedy personál domovů a terénní pracovníky. Upřímně si vážím práce všech, kteří se na zvládání koronavirové pandemie situace podílejí, a věřím, že i náš příspěvek pomůže zmírnit její dopady.“