Před Vaší první návštěvou pobočky KB

Víte, co potřebujete?

Abychom Vám usnadnili orientaci v naší nabídce produktů a služeb, připravili jsme pro Vás sekci „Produktová nabídka“. Nabízíme Vám širokou škálu produktů a služeb, které zcela jistě uspokojí Vaše potřeby v oblasti bankovnictví.

Jaké dokumenty byste měli mít s sebou při návštěvě pobočky KB?

Bankovní poradce Vás požádá o dva identifikační doklady (pas, identifikační průkaz, řidičský průkaz) a povolení k pobytu. Pokud Vám nebyl udělen trvalý pobyt na území ČR, je nezbytné předložit dokumenty prokazující účel Vašeho pobytu v ČR (zaměstnání, studium, atd.).

Pokud jste v ČR zaměstnán/a, budete požádán/a o předložení:

 • Vaší pracovní smlouvy
  nebo
 • Potvrzení o zaměstnání vystavené Vaším zaměstnavatelem v České republice (formulář potvrzení je možné stáhnout v sekci „Formuláře ke stažení“).

Pokud v ČR podnikáte, budete požádáni o předložení originálu příp. ověřené kopie jednoho z následujících dokumentů:

 • Výpis z obchodního rejstříku
  nebo
 • Živnostenský list
  nebo
 • Jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů

Pokud v České republice studujete, bankovní poradce Vás požádá o předložení:

 • Potvrzení o studiu v České republice (formulář potvrzení je možno stáhnout v sekci „Formuláře ke stažení“, jednotlivé školy mívají zpravidla vlastní formuláře potvrzení – tyto KB samozřejmě akceptuje také.)

Pokud byste si rádi založili některý z produktů KB, velmi rádi Vám vyjdeme vstříc na kterékoliv z našich poboček. V sekci Přepážky pro cizince zjistíte, která z poboček s otevřenou specializovanou přepážkou pro obsluhu zahraničních klientů je Vám nejblíže.