Specifika českého bankovnictví

Vydělávají mé peníze uložené na běžném účtu?

Zůstatky na běžných účtech v KB jsou úročeny vyhlašovanou úrokovou sazbou.

Zdanění úroků

Připsané úroky z vkladů podléhají srážkové dani z příjmů, která je ve výši 15 %.

Zdanění výnosů z investičních produktů se řídí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a zemí, kde má klient daňový domicil.

Je vyžadován minimální vklad?

Spořící, termínované a běžné účty vyžadují při svém zřízení složení počátečního vkladu. Podrobné informace naleznete v Oznámení o minimálním počátečním vkladu a minimálním zůstatku.

Existuje nějaká možnost snížení základu daně?

Ano, existují finanční produkty, které umožňují svému majiteli snížení daňového základu.

Jedná se o penzijní připojištění, životní pojištění (snížení daňového základu může být až 12 000 Kč za rok), zaplacené úroky z překlenovacího hypotečního úvěru a zaplacené úroky z hypotéčního úvěru (snížení daňového základu může být až 300 000 Kč).

Jak mohu nejsnáze zaplatit nájem, telefon atd.?

Bezhotovostně bankovním převodem, a to jak prostřednictvím internetu nebo telefonu, tak také na pobočce banky.

Velice populární službou v České republice je tzv. SIPO, tedy služba poskytovaná také Českou poštou, která spočívá v přímých odpisech pravidelných plateb (jako např. nájem, elektřina, telekomunikace, předplatné, kabelová TV atp.). SIPO je nejjednodušší cestou, jak zaplatit všechny Vaše účty najednou.

Položky SIPO můžete platit i v hotovosti na kterékoliv pobočce České pošty.

Češi nepoužívají šeky

Česká ekonomika je specifická tím, že je zde téměř nulové využití šeků, což může být jistě překvapivé především v případě, že pocházíte ze země, kde jsou šeky součástí každodenního života.

Nevím, jak vyplnit složenku…

Služba platby složenkou je poskytována Českou poštou. Můžete využít této služby pro platbu svých účtů, a nebo můžete jednoduše zaplatit prostřednictvím banky (příkazem k úhradě) s použitím informací ze složenky.