• Služby emitentům

  Služby poskytované emitentům cenných papírů k jejich správě a výplatě výnosů.

Pohodlně

Zajistěte si kompletní služby spojené s emisí cenných papírů.

Profesionálně

Spolupracujte s týmem profesionálů.

Dostupně

Vyzvedněte si výplaty výnosů z CP na účet nebo na pobočce KB.

Podle Vás

Uzpůsobte si služby přesně podle Vašich potřeb.

Proč KB?

Vyberte si

Služby provádíme pro emisi listinných i zaknihovaných cenných papírů.

Spolupracujte s profesionály

Se správou emisí CP máme bohaté zkušenosti.

Buďte bez starostí

Všechny úkony spojené s emisí CP uděláme za Vás.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Jaké služby Vám nabízíme

 • Administrace emisí cenných papírů
  • pro zaknihované cenné papíry
   • uzavření smluv s Centrálním depozitářem cenných papírů
   • registraci a vypořádání primární emise
   • zajištění výpisu z evidence emise jako podklad pro výplatu výnosů a splacení nominální hodnoty
   • funkci výpočtového agenta v případě pohyblivého úroku
   • zprostředkování výplaty výnosů a splacení nominální hodnoty
  • pro listinné cenné papíry
   • registraci a vypořádání primární emise
   • uložení sběrného dluhopisu
   • vedení registru jednotlivých podílů na sběrném dluhopise
   • funkci výpočtového agenta v případě pohyblivého úroku
   • zprostředkování výplaty výnosů a splacení nominální hodnoty
  • zajištění dalších služeb dle požadavků emitenta (např. oznámení v tisku, oznámení vlastníkům dluhopisů, průběžné vyhodnocování, vyřizování korespondence apod.)
 • Výpis z evidence emise
  • vyzvednutí výpisu z evidence emise z Centrálního depozitáře cenných papírů
  • předání výpisu emitentovi v elektronické či písemné podobě
 • Výplata výnosů z cenných papírů a ostatní přímé platby
  • dohoda mezi klientem a KB o podmínkách výplaty
  • peníze jsou vypláceny při předložení dokladupotvrzujícího totožnost příjemce
   • občanský průkaz
   • pas
   • výpis z obchodního rejstříku
   • jiné doklady
  • výplata v hotovosti nebo na účet v ČR či v zahraničí podle dohodnutých podmínek
  • převod na účet může být proveden na základě žádosti o jednorázový nebo trvalý převod (neplatí pro dávky penzijního připojištění)
  • možnost zaslat příjemcům Oznámením o výplatě prostřednictvím KB
  • systém online výplat umožňuje zjistit aktuální stav výplat či stav k požadovanému datu
  • možnost zadat jednorázový nebo trvalý příkaz k převodu výnosů na účet
  • lze zabezpečit velký objem výplat rychle a s minimálními náklady
 • Imobilizace akcií
  • výběr listinných akcií od akcionářů na vybraných pobočkách banky (dle požadavku emitenta)
  • úschova akcií
  • vedení evidence akcionářů včetně poskytnutí výpisu z evidence akcionářů
  • výplata dividend
  • další navazující služby pro jednotlivé akcionáře – změny identifikačních údajů, převody a přechody na nové majitele, zápis/změny/zánik zástavního práva apod.

Komu jsou Služby emitentům určeny

 • emitentům cenných papírů
 • Penzijnímu fondu KB
 • Garančnímu systému finančního trhu
 • jiným právnickým osobám či fyzickým osobám, které chtějí vyplatit peníze prostřednictvím sítě poboček KB