• Amundi Investiční manažer

  Moderní produkt aktivní správy klientského portfolia.

Bez starostí

Nechte starosti o investice na odbornících.

Podle potřeb

Vybírejte ze tří investičních strategií.

S přehledem

Buďte v obraze díky čtvrtletním elektronickým výpisům.

Dostupnost

K investovaným penězům se dostanete obvykle už do 1 týdne.

Proč KB?

Zjistěte více

Obraťte se na naše vyškolené bankovní poradce na pobočkách KB

Spolehněte se

Správu portfolia zajišťuje tým odborníků z Amundi Czech Republic.

Prověřené fondy

Při investování spoléháme na podílové fondy Amundi.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Sjednejte si službu online přímo v aplikaci MojeBanka.

MojeBanka

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Amundi Investiční manažer

 • správa investic prováděná odborníky, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti investování a usilují o zhodnocení investic při definované míře rizika
 • určeno pro investory, kteří nemají čas se aktivně starat o své finanční úspory nebo nemají dostatek zkušeností s investováním
 • možnost využití stávajících investic v podílových fondech Amundi jako vklad do vybrané investiční strategie
 • transparentní správa investic s podrobnými informacemi o všech transakcích a změnách v portfoliu prostřednictvím aplikaci MojeBanka a čtvrtletních výpisů
 • nabízí tří investiční strategie, které se liší složením investic a rizikovým profilem – konkrétní výběr závisí na výsledku Testu vhodnosti
 • investování na základě doporučení odborníků investiční skupiny Amundi
 • široká škála investičních možností umožňující diverzifikaci napříč jednotlivými třídami aktiv, regiony a sektory ekonomiky díky investicím v podílových fondech Amundi

* Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na www.amundi-cr.cz.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • správu Vašeho portfolia zajišťuje tým odborníků z investiční společnosti Amundi Czech Republic, která je součástí skupina Amundi
 • skupina Amundi je předním evropským hráčem v oblasti správy majetku, největším správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi deset největších investičních společností na světě

Co je pro Vás důležité

Upozornění na rizika:
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být jednostranně kdykoli bez oznámení změněny. Tento dokument není investičním doporučením ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Amundi Czech Republic obhospodařuje portfolio klienta na základě své volné úvahy v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě, zejména v souladu se zvolenou investiční strategií. Klient si musí být vědom všech rizik spojených s produktem Amundi Investiční manažer a s konkrétní investiční strategií. Amundi Czech Republic nemůže klientovi poskytnout jakoukoli garanci výnosu nebo zisku obhospodařovaného portfolia. Aktuální hodnota portfolia může stoupat i klesat a Amundi neposkytuje záruku, že hodnota portfolia nepoklesne pod výšku vstupní investice. Amundi Czech Republic je investiční společností a podléhá dohledu České národní banky. Další informace o podstatných skutečnostech souvisejících s poskytnutím produktu Amundi Investiční manažer lze poskytnout na vyžádání nebo mohou být obsaženy v příslušných smluvních ujednáních. Statuty jednotlivých fondů (v českém nebo anglickém jazyce), Sdělení klíčových informací (v českém jazyce) a aktuální Ceník jsou pro Vaši detailní informovanost o investici dostupné na internetových stránkách www.amundi-cr.cz nebo jsou k dispozici u Vašeho bankovního poradce, který Vám rovněž ochotně poskytne veškeré další informace. Produkt je poskytován Amundi Czech Republic, investiční společností, a.s., na základě povolení České národní banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Minimální investice

Investovat může klient, který má k dispozici částku minimálně 250 000 Kč.

Minimální doba

Investovat může klient, který bude své prostředky potřebovat nejdříve za 3 roky.

Test vhodnosti

Klient musí projít testem, který určí, zda je pro něj produkt vhodný a jaký je jeho investiční profil.

Investiční profil

Investiční profil definuje vztah klienta k riziku a jeho toleranci ke kolísání trhů.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Produkty k porovnání

Investiční fondy

S investičními fondy můžete získat zajímavé výnosy investováním na peněžních a kapitálových trzích.

Detail

KB Privátní správa aktiv – Exclusive

Spojení výhod investování do investičních fondů a individuální správy aktiv.

Detail