• KB Privátní správa aktiv – Exclusive

  Spojení výhod investování do investičních fondů a individuální správy aktiv.

Aktivní správa

Svěřte své prostředky zkušeným portfolio manažerům.

Reporting

Získejte pravidelné reporty o aktuální výkonnosti portfolia.

Likvidita

K investovaným penězům se dostanete obvykle už do 1 týdne.

Daňové výhody

Příjem z prodeje může být osvobozen od daně z příjmů.

Proč KB?

Vybírejte

Částečně otevřená architektura skýtá široký výběr podkladových aktiv.

Spolehněte se

Správu portfolia zajišťuje tým odborníků z Amundi Czech Republic.

Zjistěte více

Obraťte se na naše vyškolené bankovní poradce na pobočkách KB.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou fondy KB Privátní správa aktiv – Exclusive

 • komplexní řešení pro zhodnocení prostředků, v jehož rámci investoři vybírají ze čtyř variant s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a s tím souvisejícím očekávaným výnosem
 • KB privátní správa aktiv – Exclusive je určena klientům s investicí od 500 000 Kč, kteří chtějí zhodnotit finanční prostředky prostřednictvím finančních trhů a vyžadují služby zkušených portfolio manažerů pro aktivní správu svých investic
 • toto investiční řešení se vyznačuje vysokou likviditou investovaných prostředků a částečně otevřenou architekturou umožňující široký výběr podkladových aktiv
 • součástí je osobní reporting informující klienta o aktuální výkonnosti a složení portfolia a také pravidelné vyhodnocování výkonnosti portfolia
 • výhodou je rovněž daňový režim podílového fondu – příjem z prodeje podílových listů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky. Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen vždy, pokud úhrn příjmů z prodejů všech cenných papírů u poplatníka nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období

* Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na www.amundi-cr.cz

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • stručná charakteristika jednotlivých fondů vypadá následovně:
  • KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive
   • konzervativní dluhopisový fond
   • hlavním kritériem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti (průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu.). Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky. Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně
  • KB Privátní správa aktiv 2 – Exclusive
   • konzervativní balancovaný fond
   • dominantní je dluhopisová složka tvořená českými státními dluhopisy
    • váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 – 70 %
   • druhým pilířem fondu je akciová složka
    • regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je velmi dobrá orientace týmu portfolio manažera na tomto trhu. Kvůli regionální diverzifikaci je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů
    • váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 – 40 %
  • KB Privátní správa aktiv 4 – Exclusive
   • dynamický balancovaný fond
   • dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa)
    • váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 – 80 %
   • druhým pilířem fondu je dluhopisová složka tvořená českými státními dluhopisy
    • váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 – 30 %
  • KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive
   • akciový fond
   • investiční strategie fondu se zaměřuje na akcie společností, které vyplácejí velkou část svých zisků prostřednictvím dividend. Akcie těchto společností jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně
   • složení portfolia je globální a zastoupení hlavních akciových trhů je v portfoliu vyrovnané
   • podíl dividendových akcií v portfoliu se pohybuje od 80 % do 100 %
   • fond se nabízí ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy reinvestovány

Co je pro Vás důležité

Poučení o rizicích

Každá investice obsahuje riziko a se stoupající výši výnosu může přiměřeně stoupat i výše možného rizika, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Ceny cenných papírů investičních fondů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. Informace uvedené v tomto dokumentu neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoli cenného papíru. Finální rozdělení prostředků mezi jednotlivé fondy a konkrétní rozhodnutí o volbě jednotlivých druhů investic je vždy výsledkem vlastního výběru investora, přičemž před výběrem konkrétního produktu je vždy třeba zvážit konkrétní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice. Před investováním se prosím seznamte se statutem fondu, který obsahuje podrobné informace o investiční strategii fondu a souvisejících rizicích. Statut fondu je dostupný na internetových stánkách www.amundi-cr.cz nebo na kterékoli pobočce Komerční banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Podmínky investice

Fondy KB Privátní správa aktiv – Exclusive jsou určeny investorům s investicí nad 500 000 Kč.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Produkty k porovnání

Investiční fondy

S investičními fondy můžete získat zajímavé výnosy investováním na peněžních a kapitálových trzích.

Detail

Amundi Investiční manažer

Moderní produkt aktivní správy klientského portfolia.

Detail