• Spořicí státní dluhopisy

    Bezpečný způsob zhodnocení finančních prostředků investicí do cenných papírů s garantovaným výnosem.

Výnosy

Naložte se svými prostředky lépe než na běžném účtu.

Garance

Získejte státní garanci splacení dlužné částky i výnosu.

Flexibilita

Investice do 500 000 Kč můžete 2× ročně předčasně odprodat.

Bez poplatků

Pořízení a držení produktu není zatíženo žádným poplatkem.

Proč KB?

Nakupujte v KB

Nabízíme rozsáhlou síť distribučních míst.

Zjistěte více

Obraťte se na naše bankovní poradce na pobočkách KB.

Dostupná investice

Minimální upisovací objem je 1 000 Kč.

Co jsou to Spořicí státní dluhopisy

  • spořicí státní dluhopis (SSD) je cenný papír určený fyzickým osobám a neziskovým právnickým osobám
  • je evidován v samostatné evidenci Ministerstva financí ČR pod Centrálním depozitářem cenných papírů
  • není obchodovatelný na sekundárním trhu
  • minimální upisovací objem je 1 000 Kč v nominální hodnotě
  • pokyn k úpisu SSD je možné zadat pouze v rámci upisovacího období

Co je pro Vás důležité

Komerční banka jako distributor pouze zajišťuje instrukce klienta.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Investiční asistent

Přehledné informace o vývoji kapitálových trhů a investičních trendech.

Detail

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Produkty k porovnání

Investiční fondy

S investičními fondy můžete získat zajímavé výnosy investováním na peněžních a kapitálových trzích.

Detail

Amundi Investiční manažer

Moderní produkt aktivní správy klientského portfolia.

Detail