• Směnečné programy

  Zprostředkování krátkodobé půjčky pro emitenta finančních směnek a zhodnocení volných prostředků pro investora.

S jistotou

Půjčte si/uložte za předem známý úrok a na pevně stanovenou dobu.

Jednoduše

Sjednejte obchod jednoduše po telefonu s dealerem.

Bez sankcí

Uhraďte závazek před termínem a bez sankcí.

Výhodně

Zhodnocujte volné prostředky jako investor (věřitel).

Proč KB?

Převoditelnost

Směnku je možné převést.

Mějte jistotu

Investor i emitent obdrží ke kontrole konfirmaci s parametry obchodu.

Chraňte se

Nechte směnku v úschově KB pro větší bezpečí svých financí.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Směnečné programy

 • médiem obchodu je finanční směnka vlastní, vystavená Komerční bankou jménem emitenta (dlužníka) na řad investora (věřitele) – kreditní riziko emitenta nese investor
 • emise směnek umožní emitentovi získat finanční prostředky za fixní úrok a pružně tak řídit krátkodobé finanční zdroje
 • investorovi směnka nabízí uložení volných finančních prostředků do relativně bezpečného aktiva – výnos odpovídá riziku zohledňujícímu kreditní riziko/rating dlužníka – a za fixní úrok
 • investorovi banka oznámí pouze obchodní jméno emitenta
 • investorem musí být klient Komerční banky
 • emitent musí být klient Komerční banky
 • směnka je převoditelná, má splatnost 1 až 12 měsíců a lze ji zanechat v úschově přímo u Komerční banky, která v tom případě zajistí:
  • vypořádání v den valuty obchodu
  • vypořádání v den indosace (jestliže investor směnku dále prodává)
  • automatickou prezentaci v den splatnosti a následné vypořádání směnky

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Výhody finančních směnek vlastních:
  • pro emitenty:
   • automatické vypořádání v den valuty i v den splatnosti obchodu (podmíněno úschovou směnky u Komerční banky)
   • přístup k peněžním prostředkům za předem známý úrok a s přesně stanovenou dobou splatnosti
  • pro investory:
   • automatické vypořádání směnky v den valuty i v den splatnosti obchodu, případně v den indosace (pokud investor směnku dále prodává) – podmíněno úschovou směnky u KB
   • bezplatná automatická prezentace směnky v den splatnosti – podmíněno úschovou směnky u KB
   • zhodnocení volných finančních prostředků, které odpovídá ratingu emitenta na finančním trhu; úrok i doba splatnosti jsou předem známy

Co je pro Vás důležité

 • Rizika
  • Transakce s Finanční směnkou vlastní mohou mít určité daňové dopady, například, ale nikoliv pouze, v oblasti daně z přidané hodnoty. Doporučujeme, aby klient daňovou problematiku konzultoval se svým daňovým poradcem dříve, než sjedná obchod.
  • Riziko pro investora v podobě selhání emitenta při nedodržení svých závazků při splatnosti směnky.

Sjednání

Směnku vlastní můžete získat jako emitent (dlužník) nebo jako investor (věřitel).

Pozice banky

Banka v obchodu vystupuje pouze jako obstaravatel a vyhledává vhodné protistrany.