• Strukturovaná depozita garantovaná

  Depozitní produkty pro vysoký výnos z volných prostředků.

Zhodnocení

Odhadněte vývoj trhu a zhodnoťte volné finanční prostředky.

Podle Vás

Parametry obchodu dohodnete s naším specialistou.

Garance

Při řádném ukončení depozita Vám garantujeme jistinu.

Variabilita

Vyberte si z několika různých produktů.

Proč KB?

Zavolejte

Obchodovat můžete telefonicky z pohodlí domova či kanceláře.

Kontrolujte

Vždy obdržíte ke kontrole konfirmaci sjednaných parametrů obchodu.

Buďte v obraze

O výsledném výnosu jste automaticky informováni v den konce referenčního období.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Garantovaná strukturovaná depozita

 • jedná se o depozitní produkt, který při správně odhadnutém vývoji trhu umožňuje klientům vyšší zhodnocení volných prostředků
 • depozitum lze uložit formou termínovaného vkladu nebo depozitní směnky
 • v případě uložení depozita formou depozitní směnky:
  • směnka je vystavena Komerční bankou a zůstává v její úschově
  • odpadá nutnost v den splatnosti směnku osobně prezentovat - vypořádání je provedeno automaticky Komerční bankou
 • výsledný úrokový výnos je vázán na vývoj kurzu dvou měn – referenčního směnného kurzu a jeho denně zjišťovaných hodnot
 • klient přijímá jistou míru rizika nižšího úrokového výnosu při nesprávně odhadnutém vývoji trhu

Typy Strukturovaných vkladů

 • Strukturovaný vklad Scoop
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • referenční období
   • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu
  • výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:
   • částka depozita × min. úroková sazba v % p. a., pokud referenční směnný kurz během referenčního období dosáhnul dolní či horní hranice pásma
   • částka depozita × max. úroková sazba v % p. a., pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní hranicí pásma
  • den začátku referenčního období je obvykle den valuty obchodu + max. 2 pracovní dny, den konce referenčního období je přesně den maturity obchodu - 2 pracovní dny
 • Strukturovaný digitální vklad
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • Minimální a Maximální úrokový výnos
   • hodnota hranice, jejíž dosažení určuje výsledný úrokový výnos
  • výsledná úroková sazba je buď:
   • maximální úroková sazba, je-li splněna podmínka pro její výplatu (např. v určený den a čas je hodnota referenčního směnného kurzu nižší nebo rovna určené hranici)
   • minimální úroková sazba, není-li splněna podmínka pro výplatu maximální úrokové sazby
 • Strukturovaný binární vklad
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • referenční období
   • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu
  • výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:
   • částka depozita × min. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz po dobu referenčního období dosáhnul dolní hranice
   • částka depozita × max. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz po dobu referenčního období dosáhnul horní hranice
   • částka depozita × mid. úroková sazba v %, pokud v průběhu referenčního období nenastane ani jedna ze skutečností uvedených výše
  • toto depozitum může být na základě přání klienta strukturováno tak, aby byla Max. úrok. sazba vyplácena při protnutí dolní hranice (a Min. úrok. sazba by byla platná při protnutí horní hranice)
 • Strukturovaný vklad Wedding Cake
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • referenční období
   • horní a dolní hranice úzkého a širokého pásma referenčního směnného kurzu
  • výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:
   • částka depozita × max. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní bariérou úzkého pásma
   • částka depozita × mid. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní bariérou širokého pásma
   • částka depozita × min. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období nesetrval ani v úzkém, ani širokém pásmu
  • den začátku referenčního období je obvykle den valuty obchodu + max. 2 pracovní dny, den konce referenčního období je přesně den maturity obchodu - 2 pracovní dny
 • Strukturovaný vklad Corridor
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • počet sledovaných období
   • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu
  • výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:
   • výsledný úrokový výnos = částka depozita × výsledná sazba (p. a.)
   • výsledná sazba (p. a.) = min. úroková sazba + (max. úroková sazba - min. úroková sazba) × počet období, ve kterých fixing referenčního směnného kurzu setrval v pásmu mezi horní a dolní bariérou ÷ celkový počet období

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • klient si musí být vědom rizika nižšího úrokového výnosu (než je ten standardní) v případě nesprávně odhadnutého vývoje trhu
 • garance výplaty jistiny platí pouze pro depozita řádně ukončená v den jejich splatnosti
 • depozitum uložené ve formě depozitní směnky nelze předčasně ukončit

Komu je určeno

Fyzickým a právnickým osobám z řad tuzemců i cizozemců, kteří požadují nadstandardní zhodnocení svých volných prostředků.