• Strukturovaná depozita negarantovaná

  Depozitní produkty pro vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu.

Zhodnocení

Odhadněte vývoj trhu a zhodnoťte volné finanční prostředky.

Podle Vás

Parametry obchodu dohodnete s naším specialistou.

Profesionalita

Získejte k ruce tým zkušených profesionálů.

Variabilita

Vyberte si z několika různých produktů.

Proč KB?

Zavolejte

Obchodovat můžete telefonicky z pohodlí domova či kanceláře.

Kontrolujte

Obdržíte ke kontrole konfirmaci sjednaných parametrů obchodu.

Nechte to na nás

Depozitní směnka je v úschově KB, vypořádání probíhá automaticky.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Negarantovaná strukturovaná depozita

 • jedná se o depozitní produkt, který umožňuje klientům vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu
 • depozitum lze uložit formou termínovaného vkladu nebo depozitní směnky
 • v případě uložení depozita formou depozitní směnky:
  • směnka je vystavena Komerční bankou a zůstává v úschově Komerční banky
  • odpadá nutnost v den splatnosti směnku osobně prezentovat, vypořádání je provedeno automaticky Komerční bankou
 • klient přijímá jistou míru rizika (v extrémním případě vedoucí i ke snížení hodnoty vkladu pod jeho původní úroveň) s cílem vyššího zhodnocení své investice

Typy Strukturovaných vkladů

 • Strukturovaný duální vklad
  • klient získává nadstandardní úrokovou sazbu
  • součástí obchodu je limitní podmínka, která určuje způsob a měnu výplaty depozita – výplata jistiny a úroků proběhne buď v měně depozita, nebo v druhé dohodnuté měně a to za předem domluvený Limitní kurz
  • výsledná měna výplaty závisí na vztahu hodnoty Referenčního směnného kurzu vůči Limitnímu kurzu v rozhodný den
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • Limitní kurz
   • druhá dohodnutá měna výplaty (spolu s měnou vkladu tvoří Referenční směnný kurz)
   • vztah, ve kterém se má Referenční směnný kurz vůči Limitnímu kurzu nacházet, aby byl vklad vyplácen v původní měně vkladu
   • datum rozhodné pro určení výsledné měny výplaty
 • Strukturovaný reversní duální vklad
  • klient získává nadstandardní úrokovou sazbu
  • součástí obchodu je opční právo sjednané ve prospěch banky, na základě kterého je banka oprávněna vyzvat klienta, aby v den splatnosti vkladu prodal bance dohodnutou měnu ve výši nominálu vkladu za předem domluvený kurz – banka je oprávněna využít opci pouze při splnění limitní podmínky
  • mezi sjednávané parametry patří:
   • druhá dohodnutá měna (čímž je dán i Referenční směnný kurz)
   • Limitní kurz
   • vztah, ve kterém se má Referenční směnný kurz vůči Limitnímu kurzu nacházet, aby mohla banka své právo na směnu uplatnit
   • rozhodné datum, ve kterém je ověřováno splnění limitní podmínky
  • limitní podmínka vyjadřuje vztah hodnoty Referenčního směnného kurzu vůči Limitnímu kurzu v rozhodný den
  • je-li splněna limitní podmínka, pak banka uplatní své právo na směnu jiné dohodnuté měny (klientem prodávané) ve výši nominálu vkladu za předem domluvený Limitní kurz

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • klient přijímá jistou míru rizika (v extrémním případě vedoucí i ke snížení hodnoty vkladu pod jeho původní úroveň) s cílem vyššího zhodnocení své investice
  • klient přijímá riziko prodávajícího opce – pokud je opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)
  • i duální depozitum vyplácí nadstandardní úrok, přesto jej nelze zařadit mezi strukturovaná depozita s garantovanou jistinou – dojde-li ke splnění limitní podmínky a následné směně, pak je možné, že klientova ztráta z této směny (při srovnání s aktuálním kurzem) převýší získaný nadstandardní úrokový výnos
 • depozitum uložené ve formě depozitní směnky nelze předčasně ukončit

Komu je určeno

Fyzickým a právnickým osobám z řad tuzemců i cizozemců, kteří požadují nadstandardní zhodnocení prostředků.