KB - spolehlivý partner pro Energetiku a Energetické úspory

 • KB - spolehlivý partner pro Energetiku a Energetické úspory

Energetické projekty

Energetické úspory

Informace z energetiky

Odborné poradenství

S Komerční bankou získáváte partnera, který má dlouholeté zkušenosti s financováním projektů v oblasti energetiky. Od obnovitelných zdrojů přes investice do teplárenství, odpadových technologií až po energetické úspory v průmyslových provozech či veřejném sektoru. Kromě finančního servisu vám, jako jedna z mála bank na trhu, poskytneme i specializované poradenství prostřednictvím týmu specialistů na energetiku, schopných posoudit nejen ekonomická, ale i technická specifika každého projektu.

Potřebujete pomoci či zvažujete investici v oblasti Energetiky?

Nechte to na nás – stačí zadat číslo, na které Vám zavoláme.

Zavolejte mi

PELČÁK PAVEL Ing.

Fotografie: PELČÁK PAVEL Ing.

Ředitel Financování energetiky

Tel.: +420 955 532 792

E-mail: pavel_pelcak@kb.cz

MOLEK TOMÁŠ Ing.

Fotografie: MOLEK TOMÁŠ Ing.

Specialista Financování energetiky

Tel.: +420 955 532 368

E-mail: tomas_molek@kb.cz

BERAN PAVEL Ing.

Fotografie: BERAN PAVEL Ing.

Bankovní poradce - specializované financování

Tel.: +420 955 532 176

E-mail: pavel_beran@kb.cz

KŮLA BOŘIVOJ Ing.

Fotografie: KŮLA BOŘIVOJ Ing.

Specialista Financování energetiky

Tel.: +420 955 532 229

E-mail: borivoj_kula@kb.cz

STRNADOVÁ MARTINA

Fotografie: STRNADOVÁ MARTINA

Bankovní poradce - specializované financování

Tel.: +420 955 532 084

E-mail: martina_strnadova@kb.cz

Potřebujeme financovat energetické projekty

Investiční (projektové) financování

Projektový přístup je založen na stabilitě a předvídatelnosti peněžních toků generovaných díky realizované investici. Peněžní prostředky generované projektem jsou také jediným zdrojem pro splácení úvěru.

Předpoklady projektového financování:

 • Zkušenost investora v daném oboru a jeho bonita (schopnost zajistit vlastní kapitál pro realizaci projektu a doložit původ vlastních prostředků vložených do projektu)
 • Vytvoření speciální projektové společnosti tzv. SPV, jejíž jediným účelem je realizace a provozování projektu
 • Smluvní zajištění vstupů i výstupů projektu po celou dobu splatnosti úvěru se subjekty, které jsou bankou vyhodnoceny jako akceptovatelné
 • Detailní byznys model, který bude zaručovat dostatečné rezervy pro splácení úvěru
 • Stabilita podnikatelského prostředí, ve kterém je projekt realizován
 • Technická, právní due diligence a studie proveditelnosti feasibility study - externí nezávislé posouzení:
  • předpokladů projektu
  • technického řešení
  • rizik spojených s realizací projektu
  • způsobu ošetření rizik
 • Zajištění přenesení zodpovědnosti za výstavbu a funkčnost díla na generálního dodavatele prostřednictvím smlouvy o dílo (EPC kontraktu)

Financování OZE

Pokrýváme celé spektrum obnovitelných zdrojů energie a jsme tedy schopni poskytnout úvěr jak na výstavbu nových zdrojů, tak případně na refinancování již běžících projektů. Dokážeme být partnerem v projektovém financování fotovoltaických elektráren, malých vodních elektráren, větrných parků i bioplynových nebo biomasových zdrojů.

Prostřednictvím společností ve skupině jsem také schopni financovat individuální střešní instalace fotovoltaických panelů. Spolupracujeme s energetickou společností ČEZ, která je schopná zajistit kompletní střešní instalaci fotovoltaických panelů. Financování investice zajišťuje společnost Essox ze skupiny Komerční banky.

Klasická energetika

Útvar financování energetiky se také zaměřuje na klasickou energetiku a teplárenství.

V této oblasti jsou aktuální především investice do rekonstrukce zdrojů, které jsou na hranici životnosti, často výkonově naddimenzované. Problémem tohoto typu zdrojů bývá také jejich konstrukční řešení, které neumožňuje dostatečně flexibilní provoz. Tyto zdroje mají také problém s plněním stále se zpřísňujících emisní limitů. Přechod na menší a flexibilnější zdroje v kombinaci s akumulací energie je řešením, které umožňuje menším teplárenským provozům po celé republice čelit výzvám současnosti. Očekáváme, že významnou úlohu z pohledu teplárenských provozů bude představovat akumulace energie. V této oblasti jsou nyní trendem akumulační nádrže a elektrokotle. V dlouhodobějším horizontu pak můžou být zajímavé pro teplárny i bateriové akumulátory v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (OZE) nebo tepelnými čerpadly.

Reference (výběr z realizovaných projektů)

Energetické projekty realizované ve spolupráci s Komerční bankou zahrnují:

 • Solární elektrárny, např. portfolio 31 projektů FVE umístěných po celé ČR provozované společností Energy 21, a.s.
 • Bioplynové elektrárny
 • Větrné elektrárny
 • Malé vodní elektrárny – největší financovanou vodní elektrárnou je MVE Štětí
 • Biomasové zdroje tepla, např. Teplárna Loučovice, a.s., Ostrovská teplárenská a.s.
 • KB se také podílela na financování zařízení na energetické využití odpadů Chotíkov
 • Realizace energetických projektů v zahraničí prostřednictvím skupiny SG (Slovensko, Balkán)

Útvar financování energetiky je platformou pro investice do energetických projektů na Slovensku a také v balkánských zemích. Ve spolupráci se specializovaným útvarem Société Générale jsme schopni být partnerem pro investice do obnovitelných zdrojů i klasické energetiky také v těchto regionech.

Máme zájem o Energetické úspory

Investicí do energetických úspor můžete zvýšit svoji konkurenční výhodu díky:

 • úspoře provozních nákladů
 • vyšší efektivitě spojené s modernizaci (obnovou) výrobních zařízeni a technologií
 • prodloužení životnosti výrobních hal či administrativních budov atd.

Provedením energetického auditu splníte rovněž legislativní povinnosti dané Zákonem o hospodaření s energií.

Pokud jste se rozhodli „posvítit si“ na energetické úspory ve Vaší firmě, doporučujeme vám:

1) obrátit se na tým energetických specialistů KB

2) nebo využít kvalitních a profesionálních služeb firem, se kterými KB spolupracuje. Ty Vám rovněž pomohou:

 • posoudit stávající hospodaření s energiemi
 • navrhnout opatřeni vedoucí k energetickým úsporám

V rámci této spolupráce získáte bezúplatné zpracovaní základní studie proveditelnosti, která vyhodnotí rozsah úspor daného energetického projektu. Pro bližší informace o našich partnerských firmách a jejich nabídce kontaktujte bankovní poradce nebo volejte bezplatnou linku KB EU Point 800 900 930.

3) pro financování energeticky úsporných projektů využít speciálně zvýhodněný úvěrový program EuroEnergie

Nechte si nezávazně vyhodnotit potenciál financování energetické úspory ve vaší firmě.

Vyhodnocení potenciálu

Informace z energetiky

Energetika dnes patří k nejvíce se dynamicky rozvíjejícím průmyslovým odvětvím. Sledujte s námi aktuální zprávy a trendy v energetice.

KB & energetika

Potkejme se na konferencích a odborných akcích, kde je KB partnerem

Akce Termín Místo Program
Waste to energy in CR 20.-21. 3. 2017 Praha Clarion Hotel Více informací
Dny teplárenství a energetiky 25.-26. 4. 2017 Hradec Králové Více informací
Seminář ČSVE - partnerství listopad 2017   Více informací
Seminář Teplárenské obce TEPKO 9. 11. 2017 Praha Více informací
Konference Pro Energy 23.-24. 11. 2017 Kurdějov u Hustopečí Více informací

Odkazy na zajímavé stránky o energetice

Odborné poradenství

KB je členem sdružení:

Dotační poradenství