1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
27. 5. 2020 500,00 CZK — / — / — Otáhal Břetislav,Ing (1616105083/800)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
Varhany Chlebovice
25. 5. 2020 2 000,00 CZK — / — / — HÖLBLING JIŘÍ (123-0974210217/100)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
25. 5. 2020 500,00 CZK — / — / — Ing. Tomšej Tomáš (1231150000/2250)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
varhany Chlebovice, Tomšejovi
25. 5. 2020 500,00 CZK 365429465 / — / — ZAVODNY JAROMIR (105644486/300)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
dar na varhany
25. 5. 2020 1 200,00 CZK — / — / — LUKAS MOLENDA (670100-2200578690/6210)
LUKAS MOLENDA
VARHANY
PLATBA