Detail účtu 107-8138960297/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
23. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2767569023/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
sbírka ukončena-děkujeme
280836
308
- 150,00 Kč
23. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2000314826/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
sbírka ukončena-děkujeme
280836
308
- 300,00 Kč
23. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2501050785/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
sbírka ukončena-děkujeme
280836
308
- 200,00 Kč
23. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1189548014/3030
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
sbírka ukončena-děkujeme
280836
308
- 200,00 Kč
20. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Růžičková Renata
2767569023/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
150,00 Kč
19. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Vágnerová, Michaela
2501050785/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
200,00 Kč
19. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Ivana Pernicová
1189548014/3030
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Iva Pernicová
62014
308
200,00 Kč
16. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
637431123/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Veřejná sbírka byla k 31.8.2016 ukončena - děkujeme.
280836
308
- 100,00 Kč
16. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1492215183/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Veřejná sbírka byla k 31.8.2016 ukončena - děkujeme.
280836
308
- 200,00 Kč
16. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
670100-2201802041/6210
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Veřejná sbírka byla k 31.8.2016 ukončena - Děkujeme.
280836
308
- 100,00 Kč
16. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Mrázek, Stanislav
2000314826/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
300,00 Kč
16. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
667817123/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Veřehná sbírka byla k 31.8.2016 ukončena - děkujeme.
280836
308
- 300,00 Kč
15. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Dohnalíková Michaela
637431123/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
100,00 Kč
15. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Jalová Zuzana,Mgr.
1492215183/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
200,00 Kč
12. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Plch Josef
667817123/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1965
300,00 Kč
8. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
DANIEL SEVCIK
670100-2201802041/6210
DANIEL SEVCIK
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
100,00 Kč
1. 9. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600212-1110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001078138960297
898
- 2,90 Kč
31. 8. 2016
Připsaný úrok
0/0100
PŘIPSANÝ ÚROK
1,37 Kč
24. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
Půlkrábek Josef
1504742133/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
300,00 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
Růžičková Renata
2767569023/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
150,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2018, 6:36