Detail účtu 19-0001425641/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
NEMOCNICE BLANSKO
212166715/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201700303
308
720,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
JAROSLAV HEJLEK
670100-2207992683/6210
JAROSLAV HEJLEK
KOMUNÁLNÍ ODPAD TIŠNOV - CELÁ
PLATBA ZA SVOZ ODPADŮ, RODINA HEJLKOVA
9008023157
1 500,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
PETRA HRADKOVA
670100-2210578336/6210
PETRA HRADKOVA
MĚSTO TIŠNOV KOMUNÁLNÍ ODPAD
KOMUNÁLNÍ ODPAD - HRÁDKOVI
9008023981
2 000,00 Kč
20. 2. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170218 PLATEBNÍ KARTY
9676352570
1178
301000001
800,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
NEMOCNICE BLANSKO
212166715/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201700324
308
3 702,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
RKF TISNOV
239724545/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
kapleLomnickaspravnipoplatek
6110307917
2 500,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
JIŘÍ KOVÁŘ
155433118/0600
INT 17.02.17/15 15 21 0339412
pokuta KVM 0401
3140109717
92017
500,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
ČEŠKOVÁ MARTA
205816249/0600
INT 17.02.17/13 42 32 0339400
poplatek popelnice - Češka Pavel, Češka Vojtěch, Češková Marta, Wech Otto, Wech Petr, Wechová Julie
9008001054
3 000,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
ELprojekty, s.r.o.
2589990359/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SP Sentice, Pšenicová
6110327417
20 000,00 Kč
20. 2. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2291379389/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
JAN VACLAVIK
201700371
- 9 499,61 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
ELprojekty, s.r.o.
2589990359/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SP UR Heroltice obec
6110267217
20 000,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Keprt Jaroslav,DiS.
1614776123/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9008006764
500,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Dosedla Ladislav
132397193/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Eva a Láďa Dosedlovi 2017. svoz komunálního odpadu
9008001242
558
1 000,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
MUDR.JARMILA MENDL
174-2665633514/0600
GSM 19.02.17/19 22 57 0339521
201700351
308
570,12 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
BENDÁKOVÁ ALENA MU
174-2183837514/0600
INT 14.02.17/16 53 55 0339018
nájem Tišnov
201700340
308
709,30 Kč
20. 2. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
VITAR, S.R.O.
86-2109750277/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
201700031
308
2 613,60 Kč
20. 2. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
SUPTEL A.S.
4829400207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
6110204917
308
500,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Čech, Martin
2900369689/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6113022516
3 250,00 Kč
17. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
MUDR. ZDEŇKA HŘEBC
174-2180732514/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201700309
308
9 434,00 Kč
17. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
MUDR. ZDEŇKA HŘEBC
174-2180732514/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201700288
308
1 531,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2017, 6:28