Detail účtu 19-0001425641/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
CESKA POSTA, S.P.
160987123/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Rozpis polozek uveden v soupisu prevodu
9202000006
998
9876543210
6 000,00 Kč
21. 7. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
1203030247/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
GYMNAZIUM TISNOV, PRISPEVKOVA OR
201600908
308
- 84,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
MUDR. IVO TRUBAK, S.
228346307/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
tisnov najem
201600792
308
9 474,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
itself, s.r.o.
4200107011/6800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201600831
2 952,40 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTN
30007-7222225514/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201600783
308
245,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
LOGOPEDIE MGR.VÝLE
207898073/0600
INT 20.07.16/15 50 53 0320791
INT 20.07.16/15 50 53 0320791
201600771
308
287,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTN
30007-7222225514/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201600804
308
3 289,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
LOGOPEDIE MGR.VÝLE
207898073/0600
INT 20.07.16/15 48 53 0320791
INT 20.07.16/15 48 53 0320791
201600793
308
4 695,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro JMK Brno
1679-0077628621/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
282707
4146
475 041,33 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro JMK Brno
4634-0077628621/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
282707
4146
85 600,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro JMK Brno
2612-0077628621/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
282707
4146
1 268 172,18 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
SFÚ Praha 7
3690-0077620021/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%)
282707
4146
20 164,98 Kč
21. 7. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
PATLOKA ROMAN
86-1440530237/0100
ENERGIE
NAJEM+ENERGIE
201600887
308
58,00 Kč
21. 7. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
PATLOKA ROMAN
86-1440530237/0100
NAJEM+ENERGIE
NAJEM+ENERGIE
201600862
308
584,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
KOOPERATIVA
99102102/0800
KOOPERATIVA POJ. VIG
KOOPERATIVA VYPLATA POJISTNE UDALOSTI
4166019122
308
8802318801
2 761,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
Malá Petra
2951994003/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9460314204
500,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
MUDR. ZDEŇKA MALÁŠ
174-6511332514/0600
INT 19.07.16/21 29 52 0320715
INT 19.07.16/21 29 52 0320715
201600776
611,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
MUDR. ZDEŇKA MALÁŠ
174-6511332514/0600
INT 19.07.16/21 29 52 0320715
INT 19.07.16/21 29 52 0320715
201600798
10 124,00 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro JMK Brno
633-0077628621/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
282707
4146
330 017,84 Kč
21. 7. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro JMK Brno
641-0077628621/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
282707
4146
1 741 440,40 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 7. 2016, 18:26