Detail účtu 123123123/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
19. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Škaloud Petr,Ing.
1094439173/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17
50,00 Kč
18. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MIKOPA SPOL. S R.O.
51-1294970217/0100
KUCH SESTAVA+SKŘÍŇKY PRO MATKY
NÁBYTEK NOVOR. ODD. JSP
40017011
8
- 77 246,00 Kč
13. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MIKOPA SPOL. S R.O.
51-1294970217/0100
CHODBA JSP PRO MATKY A SESTRY
NABYTEK NOVOR. ODD. S JIRP
40017010
8
- 47 178,00 Kč
10. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
UNIQA POJIŠŤOVNA,
7722900504/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Prepl.z PS 4333637542 odv.POV SPZ 1ZADNA
4333637542
2558
96,00 Kč
6. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. MARKÉTA KAŠTALÁ
1041852001/2700
ING. MARKÉTA KAŠTALÁNOVÁ
NADAcNí FOND N MOTOL
111
250,00 Kč
4. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
JUDR. MICHAL KAIZAR
2108584772/2700
JUDR. MICHAL KAIZAR
500,00 Kč
4. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Obec Žerotín
1801707369/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Softwarové práce
20170027
308
7 664,00 Kč
4. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FORUM DARCU
238181841/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
DMS PLNANARUC FORUM DARCU UNOR NADACNI FOND N
170022017
308
484,50 Kč
3. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MIKOPA SPOL. S R.O.
51-1294970217/0100
SKŘÍŇKY PRO JIRP SESTŘIČKY
NABYTEK NOVOR. ODD. S JIRP
40017006
8
- 35 030,00 Kč
3. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Bauer Tomáš
1364968033/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bauerovi pro N
100,00 Kč
1. 4. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110419999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000000123123123
898
- 6,00 Kč
28. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600213-8100000000/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
9
898
1503137912
- 145,00 Kč
28. 3. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
UNICREDIT FOUNDATION
205210-0416029999/0100
ucetIT25E020080943400036000000
bankUNCRITMMXXX
GIFT MATCHING PROGRAM 2016
6020000000
1503137912
33 981,33 Kč
20. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
Škaloud Petr,Ing.
1094439173/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17
50,00 Kč
13. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
100954151/0300
CHYBNÁ PLATBA-ZAJAC-MINAŘÍKOVÁ
ING. HANA MINAŘÍKOVÁ VŠB TU OS
- 2 000,00 Kč
10. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
FORUM DARCU
238181841/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
DMS PLNANARUC FORUM DARCU LEDEN NADACNI FOND N
170012017
308
570,00 Kč
9. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
Vinnichenko Iuliia
2428681133/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
CHARITY
6 030,00 Kč
7. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. MARKÉTA KAŠTALÁ
1041852001/2700
ING. MARKÉTA KAŠTALÁNOVÁ
NADAcNí FOND N MOTOL
111
250,00 Kč
3. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
Bauer Tomáš
1364968033/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Bauerovi pro N
100,00 Kč
2. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
JUDR. MICHAL KAIZAR
2108584772/2700
JUDR. MICHAL KAIZAR
500,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 4. 2017, 6:35