Detail účtu 107-8651280217/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
641-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
444 554,27 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
1652-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
10 927,08 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
1660-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
11 980,61 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
1679-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
58 837,46 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
2612-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
130 792,55 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
4634-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
4 892,99 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
SFÚ Praha 7
3690-0077620021/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ODVOD Z LOTERIÍ §41i odst.3 z.č.202/1990 Sb.(30%)
264784
4146
546,10 Kč
20. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
633-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
617 690,22 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
SCVAK-DOPLATEK ZA VODU HRBITOV
2612159954
8
313
- 395,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
SCVAK-DOPLATEK ZA VODU HRBITOV
2612160012
8
316
- 297,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
SCVAK-DOPLATEK ZA VODU CP.142
2612160068
8
317
- 247,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1765347/0300
ING.PAPAJOANU-UDRZBA KEO-W
2016197
308
322
- 10 406,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1021100523/5500
TOI TOI SANITAR.SYSTEMY-CHEMIC
141836267
308
320
- 4 598,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1022102379/0800
MLEJNEK-ASFALTOVANI DER NA NAM
20160030
308
319
- 7 552,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1044092319/0800
RK METAL-VYROBA REMENICE
2016223
8
318
- 1 500,00 Kč
14. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
SCVAK-VODA CP.54 SOBECHLEBY
2612160053
8
311
- 99,00 Kč
14. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HORÁLKOVÁ EVA
115-1611750227/0100
HORALKOVA-UCINKUJICI JARMARK 2
20160045
308
284
- 12 872,00 Kč
14. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
168379405/0300
PALECKOVA-HUDEBNI PRODUKCE JAR
16003
308
282
- 15 000,00 Kč
14. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1978485001/5500
ING.OLT-KALENDARE 2017
20160412
308
69
- 4 620,00 Kč
14. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
17990143/0300
MARIUS PEDERSEN-ODVOZ ODPADU
1613903888
308
302
- 8 573,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 9. 2016, 18:25