Detail účtu 8021201/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
26. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2106245507/2700
PRÁVNÍ SLUŽBY 03/2017
170100015
- 12 100,00 Kč
26. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
17495863/0300
SVOZ KOVU 03/2017
144034553
- 198,00 Kč
26. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1021061333/5500
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA FIDŽI
152017
- 3 500,00 Kč
26. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
SKŘIVÁNEK RADEK CZ, S.R.O.
430450036/0100
UCETNI - SKRIVANEK
17000053
- 10 526,00 Kč
24. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Středoč.kraj
641-0077628111/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
472034
4146
8 101,42 Kč
24. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Středoč.kraj
1660-0077628111/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
472034
4146
1 708,21 Kč
24. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Středoč.kraj
2612-0077628111/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
472034
4146
22 571,38 Kč
24. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Středoč.kraj
4634-0077628111/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
472034
4146
1 121,39 Kč
24. 4. 2017
Výběr/platba platební kartou
PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK
19-5370020247/0100
20170422 PLATEBNÍ KARTY
0008276627 20 104749
CESKA POSTA 10000 PRAHA CZE 36 5168 93** **** *867 ECMC 21.04.2017 60,0
8276627
1178
101113001
- 60,00 Kč
24. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Středoč.kraj
1679-0077628111/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
472034
4146
3 929,23 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2070101041/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OZP Obecní úřad Klokočná
472034
3558
- 512,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
672261043/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Machaňová ?árka Obecní úřad Klokočná
32017
- 7 120,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
21012-0007926201/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OSSZ Praha - východ Obecní úřad Klokočná
2285115719
7618
- 2 520,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ČEZ PRODEJ, S.R.O.
7770227/0100
CEZ PRODEJ, S.R.O.
OBEC KLOKOCNA
. 4130435800 PYORD7264584242 150002610
4130435800
308
7264584242
- 2 390,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
261039907/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Habrmanová Blanka Obecní úřad Klokočná
32017
- 2 125,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
101022348/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Hofmanová Petra Obecní úřad Klokočná
32017
- 1 728,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1111009221/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VZP ČR PRAHA - VÝCHOD Obecní úřad Klokočná
472034
3558
- 1 512,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
7720-0077628111/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Finanční úřad v Říčanech - daň sr. Obecní úřad Klo
472034
558
- 1 155,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ROVNÝ MILOSLAV
3099070247/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Rovný Miloslav Obecní úřad Klokočná
32017
- 634,00 Kč
18. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
206078137/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Proký?ek Petr Obecní úřad Klokočná
32017
- 634,00 Kč

Naposledy aktualizováno 28. 4. 2017, 18:36