Detail účtu 6322721/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
24. 8. 2016
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
16 334,00 Kč
23. 8. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
VÝBĚR HOTOVOSTI
HASTÍK JAROMÍR
- 30 000,00 Kč
23. 8. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK
- 75,00 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1660-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
7 684,85 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1679-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
26 775,20 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
2612-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
100 508,89 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
4634-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
4 357,74 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1628-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
13 435,42 Kč
22. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
633-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
1 076,24 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
769236514/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
výsadba sazenic
1603008
- 88 918,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
163852830/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
projekční práce dům č.64 - Podolsk
16466
- 28 677,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2100422998/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
stavební práce na sběrném dvoře
42016
- 23 040,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
455907514/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
lekářská vstupní prohlídka
26608
- 650,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
E.ON ENERGIE, A.S.
10014-0001703621/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
spotřeba elektrické energie KD čp.1
6261022027
- 1 411,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1576093013/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
právní pomoc
192016
- 5 500,00 Kč
18. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PREFABET S.R.O.
43-6522220227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
beton, kari sí? - sběrné místo
2016238
- 21 126,95 Kč
17. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
4220422/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Podolí Zdravotní poji?tění-211
291242
3558
- 9 928,00 Kč
17. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
RACLAVSKÝ ŠIMON
5657220297/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Podolí Dobírka
292242
- 9 273,00 Kč
17. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
VZPČR HP PŘIJMOVÝ ÚČET ZFZP
27-8280210227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Podolí Zdravotní poji?tění-111
29124200
558
- 8 181,00 Kč
17. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PAŠKA MICHAL
5657150217/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Obec Podolí Dobírka
291242
558
- 7 117,00 Kč

Naposledy aktualizováno 26. 8. 2016, 18:29