Detail účtu 6322721/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2786182/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
příspěvek na dopravní obslužnost 20
2300291242
- 43 100,00 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1017079784/6100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
kurz Fondy a transfery
170100278
- 1 790,00 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
3053474/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
záloha na znalecký posudek fotbalov
217009
- 3 000,00 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
5080011932/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převzetí komunálního odpadu a ostat
217102392
- 11 954,00 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
516565133/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vypracování rozpočtu a výkazu výměr
42017
- 3 000,00 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2100053299/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
právní služby
7332017
- 59 320,25 Kč
25. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ANAG, SPOL. S R.O.
27-4236970247/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
školení Zlín
16373
- 1 890,00 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
641-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
285 040,89 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1652-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
8 564,40 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1660-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
6 354,73 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
4634-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
41 611,64 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
633-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
2 447,47 Kč
22. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
2612-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
102 011,12 Kč
21. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
ZÁLOHA PLYN CP36
6811010456
3610300946
- 660,00 Kč
21. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
ZÁLOHA PLYN CP101
6811010356
3610300944
- 2 690,00 Kč
20. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2701027184/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dotace z rozpočtu obce 2017 dle usn
92017
- 45 000,00 Kč
20. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
249755177/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
pracovní oblečení a obuv
17011905
- 10 108,00 Kč
20. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VÝCHODNÍ
27-0210940287/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
členský příspěvek na rok 2017
17053
- 434,50 Kč
20. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2457028379/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
kniha - jak nebýt na radnici za blb
20170753
- 350,00 Kč
20. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
ZEMNÍ PLYN - ZÁLOHA KD
NA CK-0000190017501231
6811010356
3610300944
- 3 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 26. 9. 2017, 6:39