Detail účtu 19-0001224751/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
CESKA POSTA, S.P.
160987123/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Rozpis polozek uveden v soupisu prevodu
9109000001
998
9876543210
1 000,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚS
11836751/0100
WF:2017-100389/1
201720249
308
6 528,00 Kč
20. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M
1224751/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20042017
968
- 7 000 000,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
MGR. ZDENEK RACEK
257153061/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1107320401
23116
2 500,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
MGR. ZDENEK RACEK
257153061/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1337012070
3217
1 440,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
JAROŠ PETR, MGR. -
176974028/0600
INT 19.04.17/16 59 09 0344984
EX 9912/13 Hajkova Ludmila ISSEREF 217802
9500000031
308
991213
92,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
JATKY FRYŠAVA S.R.
200875063/0600
INT 19.04.17/19 50 10 0345009
Jatky Fryšava s.r.o.
8200001354
1 500,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Městys Jimramov
1623470329/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
0,4- tŘrk-N.MŘsto-komunikace
201710043
308
1 965,00 Kč
20. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
LOJKOVÁ JANA
220090247/0600
INT 19.04.17/21 28 26 0345021
8100000406
2 000,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
POUL JAN
107-7383180257/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1337010825
480,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
POUL JAN
107-7383180257/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1337010785
480,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
POUL JAN
107-7383180257/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1337010819
480,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
POUL JAN
107-7383180257/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1337010784
480,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
POUL JAN
107-7383180257/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1337000020
480,00 Kč
20. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
KŘESŤAN LEOŠ
86-4781530247/0100
LEOŠ KŘESŤAN
MESTO NOVE MESTO NA MORAVE
201710052
308
15 808,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170420 PLATEBNÍ KARTY
9630300570
1178
301000001
12 530,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170420 PLATEBNÍ KARTY
9630300570
1178
302000001
19 933,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M
27-1299440207/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
201720247
308
10 890,00 Kč
19. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170419 PLATEBNÍ KARTY
9630300570
1178
302000001
7 166,00 Kč
19. 4. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
275189121/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1337007914
308
- 280,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 4. 2017, 6:30