Detail účtu 4743440267/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
19. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
35-0003600132/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2016206
- 96 800,00 Kč
15. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
MC PRAHA 17 - REPY
274455424/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
prevod prostredku na zalohy PRE
2016
400 000,00 Kč
14. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16894
- 15 690,00 Kč
14. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25287
- 6 280,00 Kč
14. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25289
- 13 410,00 Kč
1. 9. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600212-1110419999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000357012750257
898
- 91,30 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600216-4110419999/0100
CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ
898
- 365,00 Kč
31. 8. 2016
Připsaný úrok
0/0100
PŘIPSANÝ ÚROK
0,97 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Z ÚČTU 0000357012750257
- 195,00 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
Z ÚČTU 0000357012750257
- 85,00 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 21,20 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 650,00 Kč
12. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16894
- 15 690,00 Kč
12. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25289
- 13 410,00 Kč
12. 8. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25287
- 6 280,00 Kč
10. 8. 2016
Platba/vklad na váš účet
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11024661
1409451180
107,00 Kč
1. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600212-1110419999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000357012750257
898
- 67,90 Kč
31. 7. 2016
Připsaný úrok
0/0100
PŘIPSANÝ ÚROK
4,48 Kč
31. 7. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Z ÚČTU 0000357012750257
- 195,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 9. 2016, 18:28