Detail účtu 4743440267/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
25. 10. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600214-6110419999/0100
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
898
- 20,00 Kč
17. 10. 2016
Platba/vklad na váš účet
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11024661
1009532303
155,00 Kč
17. 10. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600214-6110419999/0100
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
898
- 20,00 Kč
13. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25280
- 138 450,00 Kč
13. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EP ENERGY TRADING, A.S.
9960227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9111030389
- 22 000,00 Kč
13. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EP ENERGY TRADING, A.S.
9960227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9111030389
- 1 400,00 Kč
13. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25486
- 24 360,00 Kč
10. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178553
- 1 800,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178543
- 1 600,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178550
- 1 710,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178556
- 1 980,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178515
- 2 010,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178598
- 2 090,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178562
- 2 110,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178523
- 2 130,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178566
- 2 180,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178511
- 2 230,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178519
- 2 340,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178558
- 2 360,00 Kč
7. 10. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30178536
- 2 440,00 Kč

Naposledy aktualizováno 27. 10. 2016, 18:29