Detail účtu 27-2031110287/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2111872740/2700
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700072
308
- 8 225,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
134204869/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5105901319
308
- 6 715,50 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
212943887/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700068
308
- 10 650,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
7077290108/4000
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700078
308
- 12 400,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
163945607/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700083
308
- 13 200,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2049340208/2600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9104198071
308
- 14 601,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
KRÁLOVEHRADECKÁ PROVOZNÍ A.S.
35-5744010247/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1000003490
- 14 840,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2111872740/2700
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700070
308
- 16 650,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2111872740/2700
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700071
308
- 16 650,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
20001-0032721881/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
800097645
308
- 17 040,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
622395043/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700088
308
- 17 300,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
73526003/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700086
308
- 18 250,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1248038031/3030
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700074
308
- 20 350,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1105429369/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
360347
8
- 25 055,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
129289140/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700081
308
- 28 700,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2922231023/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700087
308
- 34 900,00 Kč
18. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
FARNI CHARITA NACHOD
275416363/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
VRATKA MPSV SR 16 3961063
3961063
19 000,00 Kč
18. 1. 2017
Platba/vklad na váš účet
KH KRAJ-IP-ROZVOJ PARTNERSTVÍ
115-3200250227/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1700101
308
6 700,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1933668349/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
7220
308
- 394,00 Kč
18. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
403479001/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700089
308
- 42 550,00 Kč

Naposledy aktualizováno 19. 1. 2018, 6:28