Detail účtu 27-2031110287/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
20001-0032721881/0710
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
800097885
308
- 990,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
TSM, SPOL. S R.O.
248743641/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1013403001
308
- 1 700,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
5080116662/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1505057516
308
- 1 760,00 Kč
27. 1. 2017
Platba/vklad na váš účet
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ-SOCIÁLNÍ
78-7668570267/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
9
558
2 414,69 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1001066671/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1814200345
308
- 4 671,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2953104/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3163700003
308
- 10 990,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170367
308
- 24 200,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170368
308
- 24 200,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170369
308
- 24 200,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170370
308
- 24 200,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170365
308
- 60 500,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170366
308
- 60 500,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
195658733/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
130170371
308
- 60 500,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
250077/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
122016
558
- 310 768,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
REGIONÁLNÍ MUZEUM A GALERIE V
2933541/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700153
- 615 600,00 Kč
27. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DVPP KRÁL
8195410267/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1700132
558
- 900 000,00 Kč
27. 1. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČES
13535071/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
174262
1148
20 000,00 Kč
26. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
CENTRUM SOCIALNI POM
187182464/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6191102
61 978,00 Kč
26. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
272635173/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
260700017
308
- 1 559,00 Kč
26. 1. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
10006-0007503524/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10020054
- 1 573,00 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 2. 2018, 14:45