Detail účtu 107-1772250207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 12. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
1 642,55 Kč
31. 12. 2013
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 9 285 901,52 Kč
1. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001071772250207
898
- 1,00 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
30. 11. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
777,11 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
18. 11. 2013
Úhrada z jiné banky
RRRS SV - projekty
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
201145
8 091 431,50 Kč
31. 10. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
115,42 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 9. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 9. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
30. 9. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
115,44 Kč
31. 8. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 8. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 8. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
115,47 Kč
1. 8. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
898
- 1,00 Kč
31. 7. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
124,01 Kč
31. 7. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 7. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017, 6:31