Detail účtu 107-1803470297/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
30. 1. 2015
Připsaný úrok
0/0100
PŘIPSANÝ ÚROK
12,27 Kč
30. 1. 2015
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
19-7964000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 1 522 888,90 Kč
31. 12. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
16,59 Kč
23. 12. 2014
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4347600167
558
- 637 366,88 Kč
30. 11. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
18,00 Kč
31. 10. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
18,02 Kč
17. 10. 2014
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20140049
558
- 5 756,54 Kč
7. 10. 2014
Úhrada z jiné banky
DKK STAV S.R.O.
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20140049
308
5 756,54 Kč
30. 9. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
18,00 Kč
31. 8. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
18,00 Kč
31. 7. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
138,23 Kč
8. 7. 2014
Úhrada z jiné banky
Centrum Kašpar
Centrum Kašpar
Centrum Kašpar o.s., vrácení nedočerpané dotace projekt SLAĎ
5 450,93 Kč
30. 6. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
141,94 Kč
25. 6. 2014
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
70891208
558
- 992,96 Kč
18. 6. 2014
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 84 486,00 Kč
18. 6. 2014
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 320,94 Kč
1. 6. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001071803470297
898
- 41,00 Kč
31. 5. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
164,60 Kč
31. 5. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 5. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč

Naposledy aktualizováno 25. 9. 2017, 6:31