Detail účtu 107-3700660257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 12. 2013
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 362 673,55 Kč
31. 12. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
30,22 Kč
1. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073700660257
898
- 1,00 Kč
30. 11. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
3,72 Kč
28. 11. 2013
Úhrada z jiné banky
RRRS SV - projekty
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
101208
353 267,58 Kč
31. 10. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,78 Kč
30. 9. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,78 Kč
31. 8. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,78 Kč
31. 7. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,78 Kč
1. 7. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
898
- 4,00 Kč
30. 6. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
9,84 Kč
20. 6. 2013
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
201300423
308
- 411 400,00 Kč
20. 6. 2013
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20130329
308
- 9 235,93 Kč
12. 6. 2013
Platba/vklad na váš účet
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
9
558
430 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017, 6:31