Detail účtu 19-7964210207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105893685/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450096
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL
115-2327240267/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450095
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL
78-6140400257/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450097
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
175339516/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450093
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1805499763/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450094
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
505807483/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450090
558
- 30 000,00 Kč
19. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
488878/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450091
558
- 30 000,00 Kč
15. 6. 2017
Platba/vklad na váš účet
LIBERECKÝ KRAJ
19-7964000277/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1304
558
850 000,00 Kč
15. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIBERECKÝ KRAJ
19-7964000277/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21221409
558
- 207 500,00 Kč
14. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
41721824/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450010
558
- 3 000 000,00 Kč
12. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105893992/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14620000
558
- 200 000,00 Kč
9. 6. 2017
Platba/vklad na váš účet
GYMNAZIUM DR. ANTONA RANDY,
1295430247/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1409
308
207 500,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB
11031451/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450084
558
- 1 060 000,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
500900574/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450087
558
- 1 000 000,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
GYMNÁZIUM ČESKÁ LÍPA, ŽITAVSKÁ
2621750217/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450089
558
- 625 000,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJ
107-5234500297/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450061
558
- 500 000,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ, FRÝ
8000131461/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450088
558
- 150 000,00 Kč
8. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
259987609/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
450062
558
- 100 000,00 Kč
6. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
500900574/0600
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
142700000
558
- 701 093,00 Kč
6. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
132630362/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
145200000
558
- 783 612,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 6. 2017, 6:29