Detail účtu 43-5768970277/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 1. 2014
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 2 877,06 Kč
31. 1. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,36 Kč
31. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 12. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,39 Kč
1. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000435768970277
898
- 3,00 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
30. 11. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
38,40 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
19. 11. 2013
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
440080000
558
- 640 085,20 Kč
13. 11. 2013
Platba/vklad na váš účet
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
33019
558
70 688,16 Kč
5. 11. 2013
Úhrada z jiné banky
Liberecký kraj
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
GPIDKULBP00RAYQ61GPORCK
1100080074
558
389 679,57 Kč
31. 10. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
22,92 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 9. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
22,95 Kč
30. 9. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 9. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 8. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 8. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
22,99 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017, 6:31