Detail účtu 43-7757490277/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
28. 6. 2013
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 90 323,44 Kč
28. 6. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,68 Kč
31. 5. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 7,00 Kč
31. 5. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 5. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 5. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
0,52 Kč
28. 5. 2013
Úhrada z jiné banky
CESKA REPUBLIKA-MINI
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
UR312010-LIBERERKVKRAJ-ZZ
70891508
31 418,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017, 6:31