Detail účtu 43-9607120237/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 3. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
16,82 Kč
31. 3. 2014
Platba na vrub vašeho účtu
LIBERECKÝ KRAJ
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9
558
- 378 574,55 Kč
28. 2. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
28. 2. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
28. 2. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
31,56 Kč
31. 1. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 1. 2014
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
31,59 Kč
31. 1. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 12. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
31,61 Kč
1. 12. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000439607120237
898
- 2,00 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 11. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
36,13 Kč
30. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
21. 11. 2013
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2013414
308
- 81 070,00 Kč
1. 11. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000439607120237
898
- 10,00 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 195,00 Kč
31. 10. 2013
Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
80,50 Kč
31. 10. 2013
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč

Naposledy aktualizováno 25. 9. 2017, 6:31