Detail účtu 107-3832810237/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
9. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1677158721
- 13,79 EUR
9. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
STRABAG a.s.
205210-0316020000/0100
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
522170041
6020000000
1677158721
- 229 811,11 EUR
6. 2. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS a.s. - 522170043
5802240758
308
- 6 188,29 EUR
6. 2. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS a.s. - 522170042
5802240759
308
- 7 932,58 EUR
1. 2. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
160600-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
898
- 1,48 EUR
1. 2. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY
19-5371120207/0100
SPOT 1830029504
1805140
1830029504
300 000,00 EUR
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 3,36 EUR
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 3,95 EUR
15. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
522170035
5802227700
308
1708298029
- 97 528,49 EUR
15. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
522170036
5802227705
308
1708297029
- 78 198,21 EUR
15. 1. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY
19-5371120207/0100
SPOT 1830010094
1781456
1830010094
200 000,00 EUR
15. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
522170038
5802228528
308
1708317029
- 88 325,16 EUR
12. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
STRABAG a.s.
205210-0316020000/0100
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
522170037
6020000000
1664086221
- 56 426,86 EUR
12. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1664086221
- 1,96 EUR
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS a.s. - 522170039
5802220962
308
- 252 884,75 EUR
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS a.s. - 522170040
5802220973
308
- 75 128,75 EUR
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS a.s. - 552170034
5802221455
308
1708298029
- 13 410,55 EUR
1. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
160600-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
898
- 0,93 EUR
31. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 3,91 EUR
31. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 3,32 EUR

Naposledy aktualizováno 20. 2. 2018, 6:28