Detail účtu 107-3832810237/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
9. 11. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1630643721
- 13,68 EUR
9. 11. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
STRABAG a.s.
205210-0316020000/0100
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
522170029
6020000000
1630643721
- 169 103,93 EUR
3. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170026
5802167775
308
- 328 159,30 EUR
3. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170027
5802168269
308
- 36 648,89 EUR
3. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170028
5802168481
308
- 118 179,21 EUR
1. 11. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
160600-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
898
- 0,92 EUR
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 3,31 EUR
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 3,90 EUR
31. 10. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY
19-5371120207/0100
SPOT 1730314054
1681686
1730314054
500 000,00 EUR
11. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
STRABAG a.s.
205210-0316020000/0100
ucetCZ1055000000001100019221
bankRZBCCZPPXXX
522170025
6020000000
1615729121
- 196 003,24 EUR
11. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1615729121
- 13,52 EUR
4. 10. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170024
5802149533
308
- 364 181,67 EUR
4. 10. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170022
5802149544
308
- 121 564,71 EUR
4. 10. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
EUROVIA CS, A.S.
140709062/0100
Eurovia CS, a.s. - 522170023
5802149658
308
- 79 070,34 EUR
2. 10. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY
19-5371120207/0100
SPOT 1730285214
1640080
1730285214
1 000 000,00 EUR
1. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
160600-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001073832810237
898
- 0,19 EUR
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 3,27 EUR
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 3,85 EUR
25. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1589615712
- 5,57 EUR
25. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
Liberecky kraj
205210-0416029999/0100
ucetCZ7507100345340005827461
bankCNBACZPPXXX
Podil Eu neinv.nakladu projektu .Od zamku Frydlant k zamku Czocha. v ramci programu Interreg V-A CR-PL,CZ.11.5.45/0.0./0.0/15.002/00000
6020000000
1589615712
1 959,27 EUR

Naposledy aktualizováno 22. 11. 2017, 6:27