Detail účtu 107-5393080277/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
14. 2. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
159448755/0600
D#521 521180015; administrace
Energeticka agentura Trojzemi,
KDF:521 521180015
1801
308
- 32 600,00 Kč
1. 2. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 15,30 Kč
1. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1830029504
1805139
1830029504
- 7 624 500,00 Kč
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč
15. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1830010094
1781455
1830010094
- 5 134 000,00 Kč
10. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105614463/0300
D#521 521170877; technicky doz
FRAM Consult a.s.
KDF:521 521170877
21700355
308
- 166 544,40 Kč
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI,
3231461/0100
D#521 521170898; archeologicky
Severoceske muzeum v Liberci,p
KDF:521 521170898
2017469
308
- 6 372,00 Kč
1. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 23,20 Kč
31. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč
13. 12. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105614463/0300
D#521 521170790; technicky doz
FRAM Consult a.s.
KDF:521 521170790
21700311
308
- 29 233,60 Kč
13. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1730353784
1742467
1730353784
- 7 732 500,00 Kč
7. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1730348514
1734849
1730348514
- 5 146 000,00 Kč
6. 12. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ING. KARÍNA KURKOVÁ
115-2742660277/0100
D#521 521170781; preklad textu
ing. Karina Kurkova
KDF:521 521170781
3152017
308
- 3 492,06 Kč
5. 12. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK
19-7963780267/0100
převod mezi účty - 196/2017
6600011601
308
- 3 000 000,00 Kč
1. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 32,60 Kč
30. 11. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
827580023/0800
D#521 521170758; cinnost koord
Ing. Stepan Illich
KDF:521 521170758
201714
308
- 28 000,00 Kč
30. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
827580023/0800
D#521 521170759; cinnost koord
Ing. Stepan Illich
KDF:521 521170759
201715
308
- 8 500,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 2. 2018, 6:28