Detail účtu 107-5393080277/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
15. 11. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
159448755/0600
D#521 521170698; administrace
Energeticka agentura Trojzemi,
KDF:521 521170698
1713
308
- 43 550,00 Kč
1. 11. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 5,00 Kč
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
31. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1730314054
1681685
1730314054
- 12 895 000,00 Kč
2. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
DEAL.OBCHODY S KLIENTY 7
19-5371110287/0100
SPOT 1730285214
1640079
1730285214
- 26 170 000,00 Kč
1. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 2,50 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč
14. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
LIBERECKÝ KRAJ
19-7964000277/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
923201706
558
40 000 000,00 Kč
1. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 35,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
17. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
159448755/0600
D#521 521170490; administrace
Energeticka agentura Trojzemi,
KDF:521 521170490
1711
308
- 11 825,00 Kč
10. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ING. KARÍNA KURKOVÁ
115-2742660277/0100
D#521 521170494; preklad textu
ing. Karina Kurkova
KDF:521 521170494
2072017
308
- 2 044,90 Kč
8. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105614463/0300
D#521 521170464; technicky doz
FRAM Consult a.s.
KDF:521 521170464
21700203
308
- 38 260,20 Kč
8. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105614463/0300
D#521 521170465; technicky doz
FRAM Consult a.s.
KDF:521 521170465
21700204
308
- 56 265,00 Kč
8. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
105614463/0300
D#521 521170466; technicky doz
FRAM Consult a.s.
KDF:521 521170466
21700205
308
- 40 510,80 Kč
1. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075393080277
898
- 24,70 Kč
31. 7. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 100,00 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 11. 2017, 6:27