Detail účtu 115-4933560227/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
12. 10. 2017
Storno platby na vrub účtu
1041/104100/4965598
600214-0100000000/0100
STORNO POPL.ZA VED.ÚČTU 9/2017
CNF000015075859/000004965598
169,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč

Naposledy aktualizováno 18. 10. 2017, 6:25