Detail účtu 115-1097580287/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,58 Kč
27. 10. 2017
Storno platby na vrub účtu
1076/107600/4973573
600214-0100000000/0100
STORRNO Z 30.09 ZA VEDENÍ ÚČT
CNF000015109659/000004973573
169,00 Kč
6. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600218-3110180000/0100
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
898
- 29,00 Kč
6. 10. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
200,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,12 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
1. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO
51-6083670217/0100
VRATKA PŮJČKY SKLENÁŘŮV DOLÍK
31052017
- 43 538,69 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 9,00 Kč
15. 3. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
POKLADNA PLES 2/17
8 197,00 Kč
31. 1. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 9,00 Kč
26. 1. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
POKLADNA PLES A OTEVŘENÍ
13 442,00 Kč
25. 1. 2017
Úhrada do jiné banky
444560359/0800
NAJEMNE SKLENARUV DOLIK
NA AC-0000000444560359
9350002511
- 100,00 Kč
2. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
357392043/0800
VYPLATA DOHODY
2012017
- 6 800,00 Kč
30. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
7720-0077628111/0710
ODVOD SRÁŽKOVÉ DANĚ
46402314
- 4 500,00 Kč
19. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
217167047/0600
ÚPRAVA CESTY PŘED HUTNĚNÍM
113498
- 17 333,00 Kč
19. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
217167047/0600
MATERIÁL Z KAMENOLOMU
113497
- 4 882,00 Kč
5. 12. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1097580287
169,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
28. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
258143965/0300
DPP-JOSEF MECH
940710999
- 850,00 Kč
25. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
157066374/0300
DPP-DANA KUDLÍKOVÁ
7457069999
- 7 650,00 Kč

Naposledy aktualizováno 19. 1. 2018, 6:27