Detail účtu 107-5920070207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
29. 6. 2015
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
1.LETNÍ DEN
9
379
8 875,00 Kč
30. 4. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 7,00 Kč
1. 4. 2015
Úhrada z jiné banky
BP Golf Trade s.r.o.
2800506754/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1 500,00 Kč
31. 3. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 9,00 Kč
31. 3. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,02 Kč
16. 3. 2015
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
VLASTNÍ VKLAD
100,00 Kč
28. 2. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,05 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 11. 2017, 6:40