Detail účtu 107-5920070207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 3. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,02 Kč
16. 3. 2015
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
VLASTNÍ VKLAD
100,00 Kč
28. 2. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,05 Kč
31. 1. 2015
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 11,00 Kč
13. 1. 2015
Platba na vrub vašeho účtu
NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMYSL
VANOCNI BAZAAAR 2014
- 159 600,00 Kč
9. 1. 2015
Úhrada z jiné banky
PR.Konektor, s.r.o.
PR.Konektor, s.r.o.
27087051
60 000,00 Kč
31. 12. 2014
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 9,00 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 9. 2017, 6:38