Detail účtu 107-7063750257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - energie 8/2016
467,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2109799927/2700
NF DND NÁJEM+PARK 10/2016
NF DND NÁJEM+PARK 10/2016
16316
308
- 10 417,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
224995123/0800
NF DND UKLID 8/2016
NF DND UKLID 8/2016
308
- 240,00 Kč
19. 9. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2109799927/2700
NF DND ENERGIE 8/2016
NF DND ENERGIE 8/2016
16336
308
- 467,00 Kč
15. 9. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
123,00 Kč
15. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - najem + park 10/2016
10 417,00 Kč
15. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - uklid 8/2016
240,00 Kč
13. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Babulová Miroslava
502099143/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar nadačnímu fondu
1 000,00 Kč
5. 9. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
7063750257
70,00 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč
31. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - energie 7/2016
354,00 Kč
31. 8. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
30. 8. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2109799927/2700
NF DND ENERGIE 7/2016
NF DND ENERGIE 7/2016
16294
308
- 354,00 Kč
15. 8. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
123,00 Kč
10. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - uklid 7/2016
240,00 Kč
9. 8. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2109799927/2700
NF DND NAJEM + PARK 9/2016
NF DND NAJEM + PARK 9/2016
16274
308
- 10 417,00 Kč
9. 8. 2016
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - park + nájem 9/2016
16274
10 417,00 Kč
9. 8. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
224995123/0800
NF DND UKLID 7/2016
NF DND UKLID 7/2016
308
- 240,00 Kč
5. 8. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
7063750257
70,00 Kč
31. 7. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč

Naposledy aktualizováno 29. 9. 2016, 18:29