Detail účtu 107-9237670257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
26. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
VÝBĚR HOTOVOSTI
SHAMOU SHAMSADIN
- 95,00 USD
26. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK
- 3,19 USD
31. 1. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PALENIK VLADIMIR
205210-0416029999/0100
ucetSK6275000000004017102319
bankCEKOSKBXXXX
/DO2017-01-30/SPCharita potravinove balicky
6020000000
1477265812
10,27 USD
31. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1477265812
- 5,73 USD
31. 1. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
GURNIKOVA VERONIKA
205210-0416029999/0100
ucetSK3175000000000902293973
bankCEKOSKBXXXX
/DO2017-01-30/SPprojekt balicky
6020000000
1477263112
102,69 USD
31. 1. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 0,40 USD
31. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
0/0100
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU
51930
6022030100
1477263112
- 5,73 USD

Naposledy aktualizováno 16. 8. 2017, 6:41