Detail účtu 115-5053730237/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 28,00 Kč
4. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1155387013/3030
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
2017088
4997841
- 11 500,00 Kč
4. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1717628/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
920170005
308
4997841
- 133 100,00 Kč
4. 10. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DOBRÁ VOLBA 2016
115-2573210207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4997841
4997841
212 000,00 Kč
4. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1717628/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20170045
308
4997841
- 66 550,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 59,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 60,00 Kč
29. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
KLÍMOVÁ MICHAELA
107-7483930297/0100
VOLEBNÍ KAMPANĚ 14.10.2017
20170006
4997841
- 15 000,00 Kč
20. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DOBRÁ VOLBA 2016
115-2573210207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4997841
4997841
52 982,00 Kč
20. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DOBRÁ VOLBA 2016
115-2573210207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4997841
4997841
417 018,00 Kč
20. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1717628/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20170044
308
4997841
- 470 018,00 Kč
12. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1717628/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
920170001
- 181 500,00 Kč
11. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
Kraj Vysoč.Jihlava
96014-0007826681/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
4997841
308
19 000,00 Kč
8. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1155387013/3030
ÚHRADA ZA FOTOGRAFOVÁNÍ LÍDRŮ
2017084
4997841
- 9 500,00 Kč
8. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
Plzeňský kraj
96014-0007821311/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
4997841
19 000,00 Kč
7. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
DOBRÁ VOLBA 2016
115-2573210207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
196274
592
185 000,00 Kč
4. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2111282409/2700
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
592
592
- 4 500,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 60,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 106,00 Kč
22. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
Karlovarský kraj
96014-0007823341/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Karlovarský kraj - vrácení příspěvku na volební náklady
4997841
19 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 2. 2018, 6:26