Transparentní účet

Název: AJSHA a.s. | Číslo: 43-7715910237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 10. 2018 200,00 CZK — / — / — ANTONÍČKOVÁ ILONA (86-3249070227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
19. 10. 2018 200,00 CZK 1270 / — / — Ježková, Klára (2900684216/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SAŠA
19. 10. 2018 50,00 CZK 1270 / — / — Kateřina Bártová (9676254001/5500)
Kateřina Bártová
Saša!
19. 10. 2018 300,00 CZK 1270 / 558 / — PAVELKOVA MARCELA (155263868/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SASA
19. 10. 2018 300,00 CZK 1270 / — / — Mgr. Jitka Kučerová (7676023001/5500)
Mgr. Jitka Kučerová
Saša