Transparentní účet

Název: AJSHA a.s. | Číslo: 43-7715910237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2018 - 2 300,00 CZK 25995 / 308 / — ŠTOURAČ MILAN MVDR (2178043621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
veterinarní péče
14. 6. 2018 1 500,00 CZK — / — / — JUDr. Michael Šoka (6906376001/5500)
JUDr. Michael Šoka
Voříšek
13. 6. 2018 1 500,00 CZK — / — / — Aleš Schandl (2414905001/5500)
Aleš Schandl
Dar - rodina Schandlova
12. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — VYSLOUŽILOVÁ EVA (169666975/600)
SB 11.06.18/18 47 14 03847391
11. 6. 2018 200,00 CZK — / — / — MASINOVA JITKA (102851308/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY