Transparentní účet

Název: Albrechtová Jitka volební účet | Číslo: 115-4333670297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2019 99 914,08 CZK — / — / — ALBRECHTOVÁ JITKA (107-0505530277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 3. 2019 - 138,57 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 3. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 3. 2019 100,00 CZK — / — / — 1031/162200/5311669 (78-2063931127/100)
STORNO PLATBY NA VRUB ÚČTU
CNF000016393300/000005311669
29. 3. 2019 - 100 000,00 CZK — / — / — 1031/162200/5311669 (78-2063931127/100)
STORNO ČERPÁNÍ ÚVĚRU
CNF000016393297/000005311669