Transparentní účet

Název: Alteso Nočesta | Číslo: 115-0717190227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — RULISEK PETR (282629586/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — SOBOLIK JAN (216943251/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY