Transparentní účet

Název: AMA - SPOLEČNOST ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ | Číslo: 107-8290280237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2019 300,00 CZK — / — / — TOMKOVA MARIE (282297294/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
amaonko
5. 4. 2019 1 681,00 CZK 377022019 / 308 / — FORUM DARCU (238181841/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
DMS AMAONKO FORUM DARCU UNOR AMA - SPOLECNOST ONKOLOGICKYCH
1. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — JOKESOVA KLARA (574307263/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 3. 2019 - 500,00 CZK — / — / — (1041075329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
chybná platba čl. přísp. 2019
18. 3. 2019 - 1 000,00 CZK 62019 / — / — (1041075329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
chybná platba zál. Štěpánov