Transparentní účet

Název: ANO 2011 – VOLEBNÍ SENÁTNÍ | Číslo: 4090410/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 1. 2019 - 148,00 CZK 180285 / 558 / — (6600006323/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
placeno bezhotovostně 13.11.2018 Sourek Martin
24. 1. 2019 - 194,00 CZK 180309 / 558 / — (6600006323/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
placeno bezhotovostně 13.11.2018 Sourek Martin
24. 1. 2019 - 234,00 CZK 180299 / 558 / — (6600006323/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
placeno bezhotovostně 13.11.2018 Sourek Martin
24. 1. 2019 - 355,00 CZK 180276 / 558 / — (6600006323/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
placeno bezhotovostně 13.11.2018 Sourek Martin
24. 1. 2019 - 416,00 CZK 180321 / 558 / — (6600006323/7940)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
placeno bezhotovostně 13.11.2018 Sourek Martin