Transparentní účet

Název: Asociace poskytovatelů hospicové péče | Číslo: 115-3261400217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 11. 2018 - 400,00 CZK 9 / — / — (256820125/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 100,00 CZK 9 / — / — (256820125/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 500,00 CZK 9 / — / — (229308919/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 500,00 CZK 9 / — / — CHARITA OSTRAVA (1628245761/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 11. 2018 - 750,00 CZK 9 / — / — (530530359/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU