Transparentní účet

Název: Avifauna, z.s. | Číslo: 115-6691050257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 4. 2019 169,00 CZK — / — / 6691050257 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2019 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 3. 2019 - 4 511,00 CZK 1971053 / 8 / — GIFT 3D, SPOL. S R.O. (43-3980460267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Platba tisk zápisníků Avifauna
19. 3. 2019 - 6 300,00 CZK 3727592466 / — / 9000010001 GOPAY S.R.O. (43-6683980227/100)
PLATBA TISK LETÁKŮ + SAMOLEPEK
WWW.EXPRESSPRINT.CZ PLATBA PRE