Transparentní účet

Název: B.Ú.PRÁV.OS.+SOUKR.P | Číslo: 7100207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 18,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
31. 12. 2018 5 000,00 CZK 100 / — / — ING. LUCIE LIŠKOVÁ (107-6841450257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dar liskova indie
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
27. 12. 2018 20 000,00 CZK 100 / — / — Vystrčil Tomáš Ing. (1429299003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vystrčilovi