Transparentní účet

Název: B.Ú.PRÁV.OS.+SOUKR.P | Číslo: 7100207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 6. 2018 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 6. 2018 8 000,00 CZK 100 / 308 / — ŘÍMSKOKATOLICKÁ FA (500601574/600)
INT 20.06.18/16 33 59 0385858
dar pro Nadaci Modrá rybka