1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 4. 2014 - 0,83 Kč — / — / — (/)
ODEPSANÝ ÚROK
28. 4. 2014 - 47,17 Kč 9 / 558 / — OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ELEKTRA - CE (/)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2014 100,00 Kč 63831210 / — / — OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ELEKTRA - CE (/)
VYROVNANI POPL. ZA VEDENI UCTU
31. 3. 2014 - 60,00 Kč — / — / — (/)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2014 - 60,00 Kč — / — / — (/)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU