Transparentní účet

Název: B.Ú.PRÁV.OS.+SOUKR.P | Číslo: 115-1647580207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2016 - 8 000,00 Kč 16040102 / 308 / — MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC (1238811/100)
MORAVSKÁ FILHARMONIE
SRGH OLOMOUC
6. 10. 2016 - 43 077,00 Kč 201604 / 308 / — (221562197/300)
SRGH CARMINA BURANA
30. 9. 2016 - 60,00 Kč — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2016 - 6,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 9. 2016 - 8 200,00 Kč 2016000030 / 308 / — DOSOUDIL PAVEL (358859500207/100)
PLAKÁTY