1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 9. 2019 0,26 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 8. 2019 0,26 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 7. 2019 0,26 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 6. 2019 0,19 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
28. 6. 2019 10 000,00 CZK — / — / — HRABEC ALEŠ (27-9625730207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
A Hrabec