Transparentní účet

Název: BĚNÝ ÚČET PRO CÍRKVE | Číslo: 115-6740980267/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 4. 2019 2 200,00 CZK — / — / — Stiglerová Hana,Mgr. (2143114063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 3. 2019 0,15 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
19. 3. 2019 1 000,00 CZK 100 / — / — Hrabcová Anna (746541073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
varhany
15. 3. 2019 1 000,00 CZK 9 / 308 / — POLÁŠKOVÁ VĚRA (603549721/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2019 0,09 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK