Transparentní účet

Název: Běžný účet | Číslo: 43-8569520277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 12. 2018 52 662,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
úhrada klienti
7. 12. 2018 - 36 711,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tr.úč. úhrada fa dod.
6. 12. 2018 26 630,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
úhrada klienti
6. 12. 2018 - 16 463,77 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tr.úč. úhrada fa dod.
5. 12. 2018 29 000,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
úhrada klienti