Transparentní účet

Název: Běžný účet | Číslo: 43-8569520277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 18 100,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
tr.úč. ND 2
20. 4. 2018 55 900,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
tr.úč. úhrada klienti
20. 4. 2018 1 263 300,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
tr.úč. ND 1
20. 4. 2018 - 237 810,53 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
tr.úč. úhrada fa dod.
20. 4. 2018 - 1 000 000,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČO (107-1101910227/100)
tr.úč. převod na spoř.úč.