Transparentní účet

Název: Běžný účet | Číslo: 43-8569520277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 8. 2018 13 340,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
úhrada fa odběr.
14. 8. 2018 30 000,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČO (107-1101910227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
14. 8. 2018 83 801,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
tr.úč. úhrada klienti
14. 8. 2018 - 50 000,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČO (107-1101910227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 8. 2018 - 81 160,00 CZK 9 / 558 / — DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČ. (19923331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tr.úč. úhrada fa dod.